Orienteerujate foorum

Avalikud jututoad => EOL teated => Teema algataja: Markus - 22. oktoober 2013, 22:18:58Pealkiri: Orienteerumise maailmameistrivõistlused toimuvad 2017. aasta suvel Eestis!
Autor: Markus - 22. oktoober 2013, 22:18:58
Rahvusvaheline Orienteerumisföderatsioon (IOF) usaldas 19. oktoobril toimunud nõukogu koosolekul anda 2017. aasta orienteerumise maailmameistrivõistluste korraldusõiguse Eesti Orienteerumisliidule (EOL), kes plaanib võistlused läbi viia Lõuna-Eesti maastikel.

Varasemalt on Eestis korraldatud küll juunioride ja üliõpilaste tiitlivõistlusi ning Euroopa meistrivõistlused 2006. aastal, kuid sellise mastaabiga orienteerumise suurvõistlus on esmakordne Baltimaades. Samuti on tegemist alles teise korraga, 2007. a Ukraina järel, mil orienteerumise maailmameistrivõistluste läbiviijaks on endine Nõukogude Liidu koosseisu kuulunud riik.

Korraldustaotlus näeb ette võistluskeskust Otepääl ning viie medaliala korraldamist neljas erinevas paigas Lõuna-Eestis: sprindivõistlus Tartu linnas, sprinditeade Viljandi lossimägedes, tavarada Haanjas ning lühirada ja teatevõistlused Elva külje all. Korralduse eestvedajaks on Eesti Orienteerumisliit koostöös Võru-, Põlva- ja Tartumaa klubidega.

Eesti Orienteerumisliidu juhatuse esimehe Sixten Silla hinnangul on aeg maailmameistrivõistluste korraldamiseks küps: „EOL on end kõrgetasemelise korraldajana läbi aastate tõestanud ja aeg on ette võtta orienteerujate jaoks tähtsaima, maailmameistrivõistluste korraldamine. Meil on peale kasvamas põlvkond andekaid noori, kelle jaoks on kodustel maastikel toimuvad maailmameistrivõistlused suurepäraseks võimaluseks ennnast realiseerida. Korraldajatena ootame kindlasti ka medalit.“

Maailmameistrivõistlustel osalevad 40-50 riigi koondised kõikidelt mandritelt ning viimati Soomes toimunud võistluste järgi oodatakse televisiooni otseülekannete näitamist kümnes riigis Põhjamaadest Ameerika Ühendriikideni. Võistlusradade planeering ning tänapäevane tehnika lubavad ka pealtvaatajail, kelle arv küündis Soomes kümne tuhandeni, võistlusi kohapeal mugavalt suurelt ekraanilt jälgida


Pealkiri: Re: Orienteerumise maailmameistrivõistlused toimuvad 2017. aasta suvel Eestis!
Autor: Markus - 4. november 2013, 11:34:10
Kõige ajakohasem info MMi kohta on hetkel leitav Facebooki leheküljelt https://www.facebook.com/WOC2017Estonia

Hetk tagasi avaldati seal esialgsed keelualad.


Pealkiri: Re: Orienteerumise maailmameistrivõistlused toimuvad 2017. aasta suvel Eestis!
Autor: Markus - 25. november 2013, 19:19:56
Austatud orienteerujad!
 
2017. aastal toimuvad Eestis esmakordselt orienteerumisjooksu maailmameistrivõistlused mille eesmärgiks on pakkuda huvitavaid ja vaatemängulisi võistlusi nii võistlejaile kui pealtvaatajatele, tõmmata eestlaste tähelepanu orienteerumisele kui suurepärasele harrastusele ja anda meie tippudele võimalus heidelda medalite eest koduseinte toel.
 
Võistluste õnnestumise üheks eeltingimuseks on Ausa Mängu reeglite järgimine, mis orienteerujate keeles tähendab korraldajate poolt seatud liikumiskeelualadest kinni pidamist ning ebaausa informatsiooni hankimise vältimist, et nii Eesti kui välismaa võistlejad võiksid 2017. aastal meie metsades ja linnades võrdsetel alustel mõõtu võtta.
 
MMi korraldustoimkond on koostöös Rahvusvahelise Orienteerumisliiduga määranud maailmameistrivõistlusteks suletavad piirkonnad Lõuna-Eestis, mis on leitavad MMi ametlikult keelualade leheküljelt https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=zmcHoo8h1r-Y.kqfqDnOuUmQU.*
 
Keelualadel on mitu erinevat režiimi: 1) täielik liikumiskeeld (kaardil punasega), 2) osaline keeld (rohelisega), 3) Tartu suusamaratoni trass. Klikkides iga keeluala peal, kuvatakse täpsem informatsioon antud maastikuosale seatud piirangute kohta nii inglise kui eesti keeles, samuti viited sama piirkonna varasematele orienteerumiskaartidele.
 
Liikumise piirangud ja keelud kehtivad kõikidele potentsiaalsetele maailmameistrivõistlustest osavõtjatele, koondiste liikmetele ja teistele isikutele, kes mingilgi moel võivad mõjutada maailmameistrivõistluste tulemusi.** Klubidel on keelatud antud aladel korraldada võistlusi või päevakuid***.
 
* Eesti Orienteerumisliidu keelualade lehekülje viited on võrreldes ülal viidatud keelualadega erinevad ja muudetakse peatselt. Ülimuslik on ülal viidatud aadressilt nähtavad keelualade tingimused ja piirid.
** Piirangud ei kehti harrastajatele/päevakulistele või noortele ja veteranidele tingimustel, et maastikul omandatud informatsiooni ei jagata  potentsiaalsetele osalejatele või nendega seotud isikutele.
*** Teiste klubide ja organisatsioonide poolt korraldatavad orienteerumise-laadsed võistlused, nt Linnasprint Tartus või Winter Xdream Haanjas on eelmainitud isikutele osalemiseks keelatud.
 
Tänasest on avalik ka maailmameistrivõistluste ametlik kodulehekülg http://orienteerumine.ee/woc2017/.
 
Lisainfo:
Markus Puusepp
MM 2017 korraldustoimkonna juht
woc2017@orienteerumine.ee
+372 5268279
www.orienteerumine.ee/woc2017


Pealkiri: Re: Orienteerumise maailmameistrivõistlused toimuvad 2017. aasta suvel Eestis!
Autor: Markus - 25. november 2013, 19:23:46
Täpsustavat informatsiooni suusatamisvõimaluste kohta - suusatamine Tähtvere spordipargi ja Dendropargi suusaradadel on lubatud ka potentsiaalsetele MMist osa võtvatele orienteerujatele.


Pealkiri: Re: Orienteerumise maailmameistrivõistlused toimuvad 2017. aasta suvel Eestis!
Autor: Markus - 29. november 2013, 14:03:52
Veelgi infot suusatamise kohta: kuigi äsja avati Otepääl kunstlumest suusaring, siis see jääb liikumiskeelu alasse ehk MMiks kandideerijad jt lähedalseisvad isikud peaksid hetkeseisuga sellelt rajalt eemale hoidma.Pealkiri: Re: Orienteerumise maailmameistrivõistlused toimuvad 2017. aasta suvel Eestis!
Autor: Markus - 23. detsember 2013, 20:35:44
Kehvadest lumeoludest tingituna otsustasid 2017. aasta MMi korraldajad IOFi Senior Event Adviser'i Björn Perssoni loal lubada kasutada MMi keelualadest puudutatud isikutel Tehvandi Spordikeskuse ametlikke suusaradu käesoleval talvel suusatreeninguteks. Rajad on suusatreeninguteks avatud kuni 31.03.2014. Jätkuvalt on piirkonnas keelatud igasugused treeningud kaartidega või teevalikute testimine.

Kasutada tohib järgnevaid suusaradu: 1) treening- ja võistlusrada 3,75km, 2) laskesuusatamise võistlus- ja treeningrada 4km, 3) võistlusrada 5km ja 4) kunstlumest rada (seisuga 23.12.2013 - 1,7 km).

Piirangute lõdvendamine ei hõlma 10 km matkarada ning Tartu Maratoni rada, st TMi rada on lubatud kasutada jätkuvalt vaid numbriga võistlejate poolt ametlikul võistluspäeval.

Täpsem info suusaradade kohta Tehvandi Spordikeskuse suusaradade kaardilt:  http://www.tehvandi.ee/failid/Tehvandi%20talv%202014%20A3.jpg (http://www.tehvandi.ee/failid/Tehvandi%20talv%202014%20A3.jpg). Täpsem info keelualade kohta: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zmcHoo8h1r-Y.kqfqDnOuUmQU

MMi kodulehekülg: http://www.orienteerumine.ee/woc2017/index.php


Pealkiri: Re: Orienteerumise maailmameistrivõistlused toimuvad 2017. aasta suvel Eestis!
Autor: Markus - 10. veebruar 2014, 11:18:20
Keelualade külastamise uued põhimõtted ning muutus Tartu ja Otepää keeluala piirides!

Uus põhimõte
Hiljuti võttis IOFi Nõukogu vastu otsuse, mis ütleb, et korraldaja peab keelama võistlusest (loe: võistluspäevast) osa võtta sportlasel, kes on viibinud keelualal. Siiski lubatakse sel sportlasel osa võtta sama võistluse (loe: ürituse) raames teistes piirkondades peetavatest võistlustest.

2017. aasta maailmameistrivõistluste kontekstis tähendab see, et sportlase ühel keelualal viibimine ei mõjuta tema õigust osa võtta teistest 2017. aasta orienteerumise maailmameistrivõistluste võistluspäevadest, mis toimuvad teistes piirkondades. Loa keelualale sisenemiseks annab vajaduse korral võistluse korraldaja. Ilma loata keelualas viibimine päädib kogu MM-il osalemise keeluga.

Lubasid saab taotleda võistluste direktori käest e-posti teel woc2017@orienteerumine.ee

Täpsustus: Lubasid on tarvis vaid range keeluga (nt Vitipalu-Elva) aladel viibimiseks ning lõdvema režiimiga aladel (nt Tartu) mitte lubatud tegevuste näiteks orienteerumistreeningute läbi viimiseks.

Muutused keelualade piirides
Tartu linnas on keelualaks muudetud suur piirkond Riia tänavast kagu suunas, st Karlovast. Uus keeluala järgib sama režiimi nagu varasemalt Tartusse määratud keeluala ehk piirkonna külastamine on lubatud, kuid igasugused jooksu- ning orienteerumistreeningud on keelatud.

Otepää linna külje all on muudetud keeluala piire ning nüüdsest on keelu alt väljas Pühajärve ja Palupera tee vahel Hundisoo tänava piirkonnas.

Keelualade kaart: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zmcHoo8h1r-Y.kqfqDnOuUmQU (https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zmcHoo8h1r-Y.kqfqDnOuUmQU)


Pealkiri: Re: Orienteerumise maailmameistrivõistlused toimuvad 2017. aasta suvel Eestis!
Autor: Markus - 7. aprill 2014, 21:38:27
Muutus Viljandi ja Haanja keelualades!

Viljandis on vastu tuldud paljude orienteerujate soovile ning 1. mail tohib ametliku rinnanumbriga osaleda Viljandi järvejooksu põhidistantsil. Keeluala läbival rajaosal on jooksmine lubatud vaid enimkasutataval trassil, mis on näidatud ka Viljandi järvejooksu koduleheküljel asuval kaardil (http://viljandijarvejooks.ee/) ning MMi keelualade kaardil.

Haanja keeluala on laiendatud edelasse Rõuge ja Viitina külade suunas.

Täpsed keelualade piirid kaardil: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zmcHoo8h1r-Y.kqfqDnOuUmQU.

Lisainfo:
Markus Puusepp
MM 2017 peakorraldaja
markus.puusepp@woc2017.ee


Pealkiri: Orienteerumise MMil on nüüdsest nimisponsor
Autor: Markus - 4. september 2014, 11:20:54
Rahvusvaheline Orienteerumisliit ja Soome rehvitootja Nokian Tyres on sõlminud koostöölepingu, millega Nokian Tyres'ist saab IOFi peasponsor ning 2016. ja 2017. aasta orienteerumise maailmameistrivõistluste nimisponsor.

Uudis: http://orienteering.org/nokian-tyres-new-sponsor-of-the-iof/


Pealkiri: Re: Orienteerumise maailmameistrivõistlused toimuvad 2017. aasta suvel Eestis!
Autor: Markus - 15. oktoober 2014, 20:23:53
Eestit külastanud Rahvusvahelise Orienteerumispordi Föderatsiooni (IOF) nõuandjad hindasid Eesti Orienteerumisliidu (EOL) poolt tehtud ettevalmistusi 2017. aasta orienteerumise maailmameistrivõistluste, ametliku nimega Nokian Tyres World Orienteering Championships, heaks ja kinnitasid võistluste toimumise kuupäevadeks 01.-07.07.2017.

Loe edasi: http://sport.err.ee/v/orienteerumine/5e1a8015-63c7-4f55-ad40-03a86432b695


Pealkiri: Re: Orienteerumise maailmameistrivõistlused toimuvad 2017. aasta suvel Eestis!
Autor: Markus - 17. oktoober 2014, 11:43:47
Pärast IOFi nõuandjate visiiti MMi maastikele möödunud nädalavahetusel võeti vastu otsus teha muudatus kahe 2017. aasta orienteerumise MMi keeluala osas:
 
1) Viljandi linnas on lisaks Lossimägedele nüüd täieliku sisenemiskeelu all ka vanalinna piirkond.
2) Elva-Vitipalu maastikul on vabanenud suur tükk keeluala põhjaotsast.
 
Ametliku keelualalade kaardi koos kirjeldustega leiab MMi koduleheküljelt www.woc2017.ee -> WOC 2017 embargoed areas - > https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zmcHoo8h1r-Y.kqfqDnOuUmQU
 
NB! Kuigi keelualadel toimub tihti igasugu spordiüritusi ning isegi orienteerumis-(laadseid) võistlusi, kehtib potentsiaalsete koondislaste ja nendele lähedal seisvate inimeste osalemisele nulltolerants!


Pealkiri: MM 2017 - Tehvandi Spordikeskuse ametlikel suusaradadel suusatamine lubatud
Autor: Markus - 1. detsember 2014, 14:27:57
Teist talve järjest on 2017. a MMi keelualade poolt mõjutatud isikutel taas vaba voli Tehvandi Spordikeskuse ametlikel suusaradadel suusatreeningute läbi viimiseks. Rajad on suusatreeninguteks avatud kuni 31.03.2015.

Kasutada tohib järgnevaid suusaradu: 1) kunstlumest rada (seisuga 01.12.2013 - 1,1 km) , 2) laskesuusatamise võistlus- ja treeningrada 4km, 3) võistlusrada 5km ja 4) treening- ja võistlusrada 3,75km.

Piirangute lõdvendamine ei hõlma 10 km matkarada ning Tartu Maratoni rada, st TMi rada on lubatud kasutada jätkuvalt vaid numbriga võistlejate poolt ametlikul võistluspäeval 15.02.2015.

Täpsem info suusaradade kohta Tehvandi Spordikeskuse suusaradade kaardilt:  http://www.tehvandi.ee/failid/Tehvandi%20talv%202014%20A3.jpg. Täpsem info keelualade kohta: https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zmcHoo8h1r-Y.kqfqDnOuUmQU

MMi kodulehekülg: http://www.orienteerumine.ee/woc2017/index.php


Pealkiri: 2017. a MM-i keelualade muutus
Autor: Markus - 13. veebruar 2015, 11:34:49
2017. a maailmameistrivõistluste keelualades on toimunud kaks olulist muutust: lisandunud on alad Valga linnas ning Tartu linnas on režiim kohati rangemaks muutunud, et tagada kõikide osalejate jaoks võimalikult võrdsed tingimused.

Valgas on koondislastele ja treeneritele ning nendega lähedalt seotud isikutele* liikumispiirangud seatud kesklinna piirkonda, samas on mitmed ala läbivad suured tänavad jäetud avatuks. Tartus on nüüdsest n.ö lukus Toomemäe ja Karlova piirkonnad, kust pääseb kindlaid tänavaid mööda läbi. Keelualade täpne kaart koos selgitustega (kliki ala peal): https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zmcHoo8h1r-Y.kqfqDnOuUmQU.

* piirangud ei kehti harrastajatele/päevakulistele, kooliõpilastele jt koondisesse mitte kandideerivatele või nendega lähedalt seotud isikutele osa võtmiseks kehalise kasvatuse tundidest, rahvaspordiüritustest (k.a Linnasprint) jm üritustest. Küsimuste korral võib pöörduda markus.puusepp@woc2017.ee.

Markus Puusepp
MM2017 peakorraldaja
www.woc2017.ee


Pealkiri: MM 2015 Šotimaal panustas kohalikku majandusse 10 miljonit eurot
Autor: Markus - 22. oktoober 2015, 12:14:49
Tänavuste orienteerumise maailmameistrivõistluste järel tehtud majandusliku mõju uuring näitas, et võistlusi külastanud pealtvaatajad ja võistkonnad kulutasid Moray piirkonnas 10 miljonit eurot ning tervel Šotimaal 13 miljonit eurot.

Võistlusi külastas üle 8000 inimese, kellest 93% olid väljastpoolt regiooni ning 94% jäid piirkonda ka ööbima.

http://www.insidemoray.com/moray-shared-in-7-4m-economic-boost-from-world-championships/ (http://www.insidemoray.com/moray-shared-in-7-4m-economic-boost-from-world-championships/)


Pealkiri: MM 2017 kommunikatsioonipartner on Verba
Autor: Markus - 19. veebruar 2016, 11:11:52
2017. aasta orienteerumise maailmameistrivõistluste kommunikatsiooniga tegeleb Verba.

Verba on äsjaloodud kommunikatsiooniettevõte, mida juhib orienteeruja Jonatan Karjus, kellel on lai spekter kogemusi nii era- kui avalikust sektorist. Ta on saanud praktilise meediakogemuse Postimehes ajakirjanikuna, näinud poliitika telgitaguseid ja kommunikatsiooniprotessi töötades võimuerakonna peakontoris ning omandanud kogemusi eraettevõtluses ja vabaühendustes. Jonatanile on toeks projektipõhised spetsialistid, kes aitavad oma nõu ja jõuga hea asja tegemisele kaasa.

Vaata lisa:
www.verba.ee (http://www.verba.ee)

www.woc2017.ee (http://www.woc2017.ee)
https://www.facebook.com/WOC2017Estonia/ (http://www.facebook.com/WOC2017Estonia/)
https://twitter.com/WOC2017 (http://twitter.com/WOC2017)


Pealkiri: 2019. aasta MM toimub Norras
Autor: Markus - 4. aprill 2016, 15:58:06
IOF-i Nõukogu kinnitas 2019. aasta orienteerumise MM-i korraldajaks Østfoldi piirkonna ja Sarpsborgi linna Norras.
Sarpsborg asub vaid 47 km kaugusel tänavusest MM-i keskusest Strömstadist Rootsis.
2019. aasta MM on esimene n-ö metsa-MM ehk kavas on vaid loodusmaastikel toimuvad distantsid: lühirada (kval. + finaal), tavarada ning teatevõistlus. 2020. aastal toimub esimene sprindi-MM.

http://orienteering.org/world-orienteering-championships-2019-goes-to-ostfold-norway/
 (http://orienteering.org/world-orienteering-championships-2019-goes-to-ostfold-norway/)
IOFi pressiteade
After an IOF Council decision at its recent meeting in Warsaw, it is now revealed that Østfold in Norway will organise the World Orienteering Championships in 2019.
– We have received a very attractive bid from Norway for WOC 2019, and are pleased to be able to announce the award of the event to the region of Østfold, says Tom Hollowell, IOF CEO.
– WOC 2010 in Trondheim was a celebration of our sport and advanced the event in many ways. As we now move to our new WOC program starting with 2019, we feel comfortable that we once again will see a strong development in cooperation with the Norwegian organisers.
The Event Centre will be located in Sarpsborg, a city of 60.000 inhabitants with excellent accessibility. WOC 2019 will be the very first WOC in the new format with alternating years of forest and sprint competition focus. WOC 2019 will include middle distance qualification and final, long distance and relay competitions. The competitions will take place in beautiful, challenging and mostly untouched forest areas. The area which will host all the final races has never been mapped or used for orienteering before.
The slogan for WOC 2019 is “Run for fun”, with the vision “Everybody goes orienteering with a smile.”
The Norwegian Orienteering Federation in general and Østfold in particular have extensive experience in organising high level events. Norway has hosted the WOC in 1978 (Kongsberg), 1997 (Grimstad) and 2010 (Trondheim). In 2015 Norway organised the World Ski Orienteering Championships, the Junior World Championships (FootO) and two World Cup races (FootO). Østfold is one of the most prolific organisers in Norway, having hosted the World Masters Orienteering Championships 2003, the Norwegian Championship Week in 2010 and the World Cup in 2015.


Pealkiri: MM 2017 toetajate hulka lisandus ACE Logistics
Autor: Markus - 22. aprill 2016, 09:16:32
2017. a orienteerumise MM-i toetajate hulka lisandus logistikaettevõte ACE Logistics.

Loe lisa:
http://ee.news.ace.ee/lugu/ace-logistics-toetab-orienteerumise-mm-i?newsletter=302 (http://ee.news.ace.ee/lugu/ace-logistics-toetab-orienteerumise-mm-i?newsletter=302)

MM 2017 kodulehekülg: http://www.woc2017.ee (http://www.woc2017.ee)/
MM 2017 Facebookis: https://www.facebook.com/WOC2017Estonia/ (https://www.facebook.com/WOC2017Estonia/)


Pealkiri: Kutse vet. MM 2016 ja MM 2017 pressikonverentsile 4. juulil
Autor: Markus - 1. juuli 2016, 10:49:43
KUTSE
Esmaspäeval 4. juuli toimub kõigile huvilistele avatud orienteerumise MMi ja veteranide MMi pressikonverents!

Olete oodatud 2016. aasta veteranide MMi ja 2017. aasta MMi esimesele pressikonverentsile. Pressikonverents toimub esmaspäeval, 4. juulil kell 11.00 Tallinnas SsangYongi esinduses (Topauto salong) aadressiga Sõpruse pst 18c.

Pressikonverentsil avalikustame 2017. aasta orienteerumise MMi võistluspaigad ning värske informatsiooni augustis toimuvate veteranide MMi kohta, kuhu on registreerinud tänaseks juba üle 3400 osaleja. Lisaks räägivad tippsportlased Lauri Sild ja Evely Kaasiku, kuidas sujub nende ettevalmistus järgmisel aastal toimuvateks maailmameistrivõistlusteks.

Pressikonverentsil osalevad:
Orienteeruja Lauri Sild, 2014. aasta orienteerumise MMi 6. koht lühirajal ja värske Jukola võitja
Orienteeruja Evely Kaasiku, Eesti parim naisorienteeruja 2015.
Eesti Orienteerumisliidu juhatuse liige Sixten Sild
Orienteerumise MMi peakorraldaja Markus Puusepp
Veteranide MMi peakorraldaja Timmo Tammemäe
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) esindaja Tarmo Mutso
SsangYongi ja Topauto esindajad


Pealkiri: Orienteerumise MM kutsub vabatahtlikke!
Autor: Markus - 20. aprill 2017, 01:03:54
Ootame kõiki huvilisi end üles andma vabatahtliku korraldusmeeskonna ridadesse, et saaksime garanteerida maailmatasemel võistlused!

TINGIMUSED
Lõviosa vabatahtlikust tööst toimub võistluste ajal, ent mõningad ülesanded ootavad tegijaid ka ettevalmistusperioodil.
Ühelt vabatahtlikult ootame panust vähemalt kolmel võistluspäeval. Ühel päeval tehtava töö maht võib olla umbes 8 tundi.
Vabatahtlikele garanteerime kõigil tööpäevadel toitlustuse ja transpordi Tartust võistluskeskusesse. Vajadusel pakume ööbimisvõimalust Tartus ning aitame ka eestisiseste transpordikuludega.

Lisaks pakume:
*Tasuta orienteerumiskool algajatele
*EOW (Estonian Orienteering Week) radadel osalemine tasuta
*Tallinna linnaorienteerumise 2017 päevakud tasuta juunist detsembrini
*Tartu orienteerumiskolmapäevakud 2017 tasuta kevadhooajal
*Lisaks meened ja kingitused WOC2017 sponsoritelt
*Kordumatu kogemus suuremahulise välispordiürituse korraldamisel

Loe lisa ja registreeri: http://woc2017.ee/vabatahtlikud (http://woc2017.ee/vabatahtlikud)